• "Vítejte na stránkách SP výroba"
  • image two
  • image three
  • image four
  • image five

O nás

Existence SP výroba s.r.o. navazuje na dlouholetou tradici regionální firmy Okresní stavební podnik  Kroměříž a.s., která na trhu působila  více jak 50 let.
Za toto období realizovala akciová společnost dlouhou řadu zakázek a nesmazatelně se zapsala do historie výstavby města Kroměříže.

Nedílnou součástí této historie byly i samostatné provozy kovovýroby a stolařské výroby, které se postupně stále více orientovaly na zákazníky mimo místní region.

Již pres 20 let naše firma úspěšně exportuje nadpoloviční část své produkce do zahraničí, převážně do SRN.  Nejdříve jako součást akciové společnosti Stavební podnik  a od 1.7.1999, kdy vzniká Stavební podnik - výroba s.r.o., jako plně samostatná soukromá obchodní společnost.

25.10.2005 se pro zjednodušení obchodního styku mění název na SP výroba s.r.o..
Našim hlavním krédem je spokojený zákazník, který staví do popředí jistotu a dlouhodobou vzájemně výhodnou spolupráci.