Pneumatická klapka do průtokoměru

Pneumatická klapka do průtokoměru
Naše komponenty jsou přímo součástí sil na sypký materiál od firmy IBAU Hamburg, které se používají napříč světem. Slouží k vyrovnání tlaku v silech na sypký materiál. Je vyrobena tvářením a svařováním z materiálů ocel S235 o síle od 3 mm do 12 mm.